CƠ SỞ DỮ LIỆU DANH MỤC QUY HOẠCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
VE
TÌM KIẾM
Tìm theo không gian
Tìm theo thuộc tính
Thời kỳ quy hoạch:
Loại quy hoạch:
Tỉnh:
Khu vực quy hoạch:
Cấp lập quy hoạch:
Cơ quan lập quy hoạch:
Cấp phê duyệt:
Cơ quan phê duyệt:
Tên quy hoạch
Quyết định phê duyệt
THỐNG KÊ
Tỉnh:
Loại quy hoạch:
CẬP NHẬT DỮ LIỆU
Cập nhật ranh giới quy hoạch Cập nhật thông tin quy hoạch
RÀ SOÁT QUY HOẠCH
Upload dữ liệu không gian (Shapefile, Geotiff) Quản lý dữ liệu của tôi
Chọn ranh giới QH theo:
Dữ liệu của tôi: Refresh
  Kết quả tìm kiếm: 0
  TỉnhSố quy hoạch
  Giới thiệu

  Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là website trực tuyến được xây dựng để cập nhật, quản lý một cách hệ thống trên nền tảng bản đồ và phổ biến rộng rãi trên internet danh mục, hồ sơ, dữ liệu quy hoạch vùng ĐBSCL nhằm giúp các cơ quan quản lý (MPI và các tỉnh ĐBSCL), các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, các chuyên gia quy hoạch và các bên liên quan khác trong quản lý quy hoạch, trong quá trình lập quy hoạch mới và/hoặc trong các quá trình quyết định liên quan. Được xây dựng trên giao diện Web song ngữ Việt, Anh và với cấu trúc dữ liệu quy hoạch thống nhất, hệ thống tích hợp WebGIS API cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin quy hoạch theo cả thuộc tính và không gian, hiển thị tương tác trực quan dạng danh mục hoặc bản đồ trực tuyến và download hồ sơ dữ liệu quy hoạch phục vụ nghiên cứu, lập quy hoạch theo yêu cầu. Người dùng cấp tỉnh có thẩm quyền tải lên hồ sơ quy hoạch mới của mình để bổ sung cập nhật cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa thông tin quy hoạch cho phù hợp. Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để quản lý danh mục quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.


  Ứng dụng này được Công ty Tư vấn GeoViệt phát triển và hỗ trợ với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới và do Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý khai thác.


  Tham khảo tài liệu hướng dẫn tại menu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG về thông tin quy hoạch và quy trình quản trị, vận hành và sử dụng hệ thống đối với các nhóm đối tượng người dùng.

  Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch ĐBSCL cho phép người dùng chung (public) dễ dàng tìm kiếm thông tin quy hoạch theo cả thuộc tính và không gian, hiển thị tương tác trực quan dạng danh mục hoặc bản đồ trực tuyến và download hồ sơ dữ liệu quy hoạch phục vụ nghiên cứu, lập quy hoạch theo yêu cầu

  I. Nhóm tính năng tương tác với Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch
  1. Xem Danh mục quy hoạch 2. Xem Danh mục quy hoạch
  II. Nhóm tính năng tương tác với Bản đồ
  1. Bộ công cụ tương tác với bản đồ 2. Xem thông tin thuộc tính của một đối tượng trên bản đồ

  Tham khảo các tài liệu hướng dẫn dành cho các nhóm người dùng:

  Mọi thông tin chia sẻ và ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch Đầu tư – ĐT: (024) 3823-2494; email: qlqh@mpi.gov.vn

  Các thắc mắc về các vấn đề kỹ thuật khi vận hành và sử dụng hệ thống CSDL danh mục quy hoạch ĐBSCL xin vui lòng liên hệ với Công ty Tư vấn GeoViệt http://geoviet.vn (đơn vị thiết kế và phát triển) theo số đường dây nóng (024) 6265‐7729 hoặc email: geoviet@gmail.com để được hỗ trợ.

  Loading... Loading...